grupazero

Wypożyczalnia sprzętu turystycznego i rekreacyjnego dla dzieci

Regulamin jest integralną częścią umowy najmu.
Właścicielem wypożyczalni jest:
Chicos Locos
Al. Rzeczypospolitej 10/79
02-972 Warszawa
NIP: 573-251-95-95

Wypożyczenie sprzętu
Rezerwacja sprzętu dokonywana jest za pomocą formularza rezerwacyjnego. Minimalny okres wypożyczenia to dwa dni. W przypadku dokonania osobistego odbioru zamówionego sprzętu po godz. 18.00, cena za okres jego wypożyczenia jest naliczana dopiero od następnego dnia. Cena za okres wypożyczenia nie obejmuje dnia, w którym sprzęt został zwrócony, jeżeli zwrot ten został dokonany do godziny 10:00.

Po otrzymaniu potwierdzenia dostępności sprzętu w danym terminie, należy w ciągu 3 dni roboczych wpłacić zaliczkę w wysokości 20% wartości wypożyczenia, ale nie mniejszej niż 20 zł (informacja dotycząca jej wysokości jest przesyłana drogą e-mailową). W przypadku nie otrzymania potwierdzenia dokonania płatności, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. Anulowanie rezerwacji musi nastąpić nie później niż 3 dni przed wypożyczeniem sprzętu; w przeciwnym razie zaliczka przepada.

W przypadku wyboru płatności przelewem, wpłata pozostałej części należności następuje nie później niż 3 dni przed planowanym wypożyczeniem sprzętu. W przypadku wyboru rozliczenia gotówkowego, następuje ono w momencie odbioru sprzętu. Do wartości zamówienia należy doliczyć kaucję zwrotną (informacja o jej wysokości znajduje się w opisie poszczególnych sprzętów).

Sposób odbioru sprzętu wybierany jest w momencie dokonywania rezerwacji. Godzina przekazania sprzętu ustalana jest indywidualnie drogą mailową lub telefoniczną.

Przy odbiorze zamówionego sprzętu należy mieć przy sobie dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem. Potwierdzeniem dokonania transakcji jest umowa najmu.

Przedłużenie umowy
W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia, należy uiścić odpowiadającą przedłużeniu kwotę lub skontaktować się z nami telefonicznie - przedłużenie będzie możliwe po potwierdzeniu tego przez firmę Chicos Locos i przekazaniu należności za kolejny okres. Za każdy dzień nieuzgodnionej zwłoki w zwrocie sprzętu pobiera się dwukrotność dobowej opłaty. Kwota ta zostanie potrącona z kaucji.

Zwrot sprzętu
Przedmiot wypożyczenia należy zwrócić w umówionym terminie, czysty oraz w niezmienionym stanie technicznym. W przypadku zwrotu brudnego sprzętu naliczona zostaje opłata za czyszczenie w wysokości od 15 do 50 zł. W przypadku zwrotu uszkodzonego sprzętu kaucja (lub jej część) ulega zaliczeniu na poczet zwrotu kosztów naprawy. W przypadku trwałego zniszczenia bądź utraty przedmiotu lub jego części w okresie wypożyczenia, osoba wypożyczająca jest zobowiązana do zapłacenia w ciągu 7 dni kalendarzowych kwoty odpowiadającej wartości tego przedmiotu, według stanu z dnia wypożyczenia i bieżących cen rynkowych. W przeciwnym razie kaucja nie podlega zwrotowi, a wypożyczalnia nie wyklucza dalszych roszczeń.